Potrzebujesz profesjonalnej porady?
CZATUJ!

MENU

Polityka prywatności Podobrace B.V.

 

1. Informacje ogólne

W niniejszej polityce prywatności informujemy, w jaki sposób Podobrace B.V., Marconistraat 9, 1131JW Volendam (zwana dalej „my” i/lub „nas” i/lub „Podobrace”) przetwarza dane osobowe. Aby udostępnić określone funkcje, musimy przetwarzać niektóre dane osobowe. Gdy użytkownik zamawia produkty, przetwarzane są jego dane niezbędne do zakupu i wysyłki zamówienia. W razie potrzeby dane te mogą zostać przekazane dostawcy. Dane adresowe i dane zamówienia są gromadzone i przetwarzane dla naszych własnych celów marketingowych. W celach marketingowych osób trzecich dane są udostępniane tylko w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

 

2. Administrator danych

Administratorem jest: Podobrace B.V., Marconistraat 9, 1131JW Volendam, Telefon: 085-4898445, e-mail: support@podobrace.com

 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania

O celach i odpowiednich podstawach prawnych zbierania danych osobowych można przeczytać w kolejnych rozdziałach.

 

3.1. Dane dziennika

Przy każdym otwarciu stron naszej witryny internetowej dane użytkownika są przekazywane przez przeglądarkę internetową i przechowywane w plikach rejestracyjnych, tzw. plikach dziennika. Przechowywane pliki zawierają następujące dane: datę i godzinę zapytania, nazwę żądanej strony, adres IP, adres URL strony odsyłającej (adres URL, z którego użytkownik przeszedł na naszą stronę), przesyłane dane, czas ładowania, informacje o produkcie oraz używaną wersję przeglądarki. Te zestawy plików dziennika danych są analizowane w formie anonimowej w celu ulepszenia naszej oferty i zwiększenia jej przyjazności dla użytkownika, szybszego wykrywania i usuwania błędów oraz zarządzania wydajnością serwera (patrz rozdział Narzędzia analityczne i technologie internetowe). Ponadto dane z plików dziennika służą do rozpoznawania i obrony przed atakami na naszą stronę internetową oraz ich ścigania. 

Podstawą prawną przetwarzania danych dziennika jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na doskonaleniu naszej oferty i zarządzaniu wydajnością naszego serwera, prawidłowym utrzymaniu naszej oferty oraz wywiązywaniu się z ciążących na nas ustawowych obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. 

 

3.2. Przetwarzanie danych w celu udostępniania sklepu Podobrace

W zakresie, w jakim przetwarzamy dane w celu udostępnienia użytkownikowi poszczególnych funkcjonalności, podstawą prawną jest wykonanie umowy. Aby móc dostosowywać oferty specjalnie do zainteresowań użytkownika, przetwarzamy dane w oparciu o podstawę prawną, jaką jest nasz prawnie uzasadniony interes (mamy prawnie uzasadniony interes w marketingu bezpośrednim wobec naszych klientów, o ile jest on zgodny z dyrektywami z zakresu ochrony danych osobowych i prawa konkurencji). Aby kontaktować się z użytkownikiem, przetwarzamy jego dane albo na podstawie prawnej, jaką jest zgoda (w przypadku zamówienia newslettera) albo na podstawie prawnej, jaką jest prawnie uzasadniony interes (w przypadku przesyłania użytkownikowi rekomendacji produktów pocztą elektroniczną patrz rozdział 3.5.1).

 

3.3. Przetwarzanie danych podczas zakupów online

Dodatkowo użytkownik może zamówić ze strony Podobrace pomoce (ruchowe) i inne produkty z obowiązkiem zapłaty. W tym kontekście przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania umowy, a w szczególności realizacji zamówienia, dostawy towaru, weryfikacji zdolności kredytowej, realizacji płatności oraz ewentualnych przypadków gwarancyjnych. W tych celach przetwarzamy głównie imię i nazwisko, datę urodzenia (w niektórych przypadkach), adres, na który zostanie wysłane zamówienie i faktura, adres e-mail i numer telefonu użytkownika. 

W celu realizacji umowy lub rozliczenia dane osobowe użytkownika będą przekazywane stronom trzecim lub przekazywane w inny sposób tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do wykonania umowy lub rozliczenia lub jeśli użytkownik wcześniej wyraził na to zgodę. W ramach realizacji zamówienia zaangażowani przez nas usługodawcy (firmy logistyczne i transportowe) otrzymują dane niezbędne do wykonania umowy.

Ponadto korzystamy również z informacji dostępnych w trakcie wykonywania umowy lub rozliczenia, o ile otrzymaliśmy na to zgodę, aby móc przedstawiać oferty dopasowane specjalnie do zainteresowań użytkownika.

W zakresie, w jakim przetwarzamy dane w celu wykonania umowy lub rozliczenia, podstawą prawną jest wykonanie umowy. Aby móc dostosowywać oferty do konkretnych zainteresowań użytkownika, przetwarzamy dane w oparciu o podstawę prawną, jaką jest nasz prawnie uzasadniony interes (mamy prawnie uzasadniony interes w marketingu bezpośrednim wobec naszych klientów, o ile jest on zgodny z dyrektywami z zakresu ochrony danych osobowych i prawa konkurencji).

 

3.4. Kontakt

Kontakt z Podobrace jest możliwy na kilka sposobów: za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, poczty zwykłej lub funkcji czatu na stronie internetowej. Gdy użytkownik kontaktuje się z nami, wykorzystujemy dobrowolnie udostępnione przez niego w tym kontekście dane osobowe wyłącznie w celu kontaktu z użytkownikiem i przetworzenia jego zapytania. Podstawą prawną przetwarzania jest wdrożenie i realizacja działań przedumownych na wniosek danego użytkownika.

 

3.5. Marketing

3.5.1. Rekomendacje produktów pocztą elektroniczną

Klienci naszego sklepu internetowego regularnie otrzymują pocztą elektroniczną rekomendacje produktów. Rekomendacje te wysyłamy niezależnie od tego, czy użytkownik zamówił newsletter. Wykorzystujemy adres e-mail podany przy zakupie w celu marketingu naszych własnych towarów i/lub usług, które są podobne do tych zakupionych od nas na podstawie złożonego już zamówienia. 

Rekomendacje produktu można anulować w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@podobrace.pl, albo linku na końcu każdej wiadomości e-mail z rekomendacjami produktów. Klient nie ponosi przy tym kosztów innych niż koszty wysłania wiadomości zgodnie z podstawowymi stawkami. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim w zakresie dozwolonym przez prawo.

 

3.5.2. Newsletter

Jest to reklama przesyłana e-mailem użytkownikom, którzy zamówili newsletter. Jeśli użytkownik zamówi nasz newsletter, będziemy regularnie wysyłać mu newsletter pocztą elektroniczną na podstawie jego zgody zgodnie z art. 6 (1) 1 lit. a) RODO, wykorzystując w tym celu niezbędne dane lub dane podane przez użytkownika specjalnie w tym celu. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tym celu może wysłać wiadomość na podany poniżej adres kontaktowy lub skorzystać z linku do rezygnacji znajdującego się w newsletterze. Z chwilą rezygnacji z subskrypcji usuniemy adres e-mail użytkownika, chyba że wyrazi on wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie jego danych lub my zastrzeżemy sobie prawo do dalszego wykorzystywania jego danych osobowych w zakresie i trybie dozwolonym przez prawo, o którym informujemy w niniejszym zawiadomieniu.

 

3.6. Inne cele

Przetwarzamy dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych praw. Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes w wykonywaniu naszych praw.

 

4. Okres przechowywania

Co do zasady przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to konieczne w celu udostępniania niniejszej oferty online, lub jeśli mamy prawnie uzasadniony interes w dłuższym przechowywaniu danych (możemy nadal mieć prawnie uzasadniony interes w wykorzystywaniu danych osobowych użytkownika do celów reklamowych, również po wykonaniu umowy). Oprócz przypadków usunięcia dotyczy to tylko danych, które są nam niezbędne do realizacji zaległych zamówień lub do wykonania naszych praw i roszczeń, a także danych, które musimy przechowywać przez określony czas ze względu na obowiązek ustawowy. Jeśli same dane nie zostaną usunięte z uwagi na obowiązkowy okres przechowywania, ich przetwarzanie jest przez nas ograniczane, nawet jeśli użytkownik nie zażąda tego od nas.

 

5. Pliki cookie

Używamy plików cookie na różnych stronach, aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z określonych funkcji. Pliki cookie są to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Większość używanych przez nas plików cookie jest usuwana z dysku twardego użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (są to tzw. sesyjne pliki cookie). Dzięki tym plikom możemy na przykład zaoferować licznik w koszyku umożliwiający sprawdzenie, ile produktów znajduje się obecnie w koszyku użytkownika i jaka jest aktualna wartość zakupów. 

Inne pliki cookie pozostają na komputerze użytkownika i pozwalają nam rozpoznać jego komputer przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej (są to tzw. trwałe pliki cookie o ważności dłuższej niż jedna sesja). Te pliki cookie służą w szczególności do zagwarantowania, że nasza oferta będzie skuteczniejsza, bezpieczniejsza i przyjazna dla użytkownika. Dzięki tym plikom możemy przedstawiać na stronie internetowej informacje dostosowane do zainteresowań użytkownika. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie jednego roku.

Nasze pliki cookie zawierają następujące informacje: ID sesji, pamięć podręczna koszyka, pamięć podręczna listy życzeń, pochodzenie użytkownika, płeć odwiedzanych kategorii, ostatnia odwiedzona podstrona w witrynie Podobrace. Podstawą prawną przetwarzania danych z plików cookie dotyczących naszych użytkowników jest wykonanie umowy oraz nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu użytkownikom przyjaznej i bezpiecznej strony internetowej Podobrace. 

Użytkownik może oczywiście ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby nie zapisywała naszych plików cookie w jego urządzeniu. Funkcja pomocy w menu większości przeglądarek internetowych wyjaśnia, w jaki sposób można uniemożliwić przeglądarce akceptowanie nowych plików cookie, jak ostrzegać przeglądarkę, że otrzymywany jest nowy plik cookie, a także w jaki sposób usunąć wszystkie zapisane pliki cookie i zablokować zapisywanie ich w przyszłości. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

 

6. Narzędzia analityczne i technologie internetowe

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika w związku z narzędziami do kompleksowej analizy i technologiami internetowymi jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na analizie aktywności na stronie i zachowań użytkowników. Obejmuje to zachowanie użytkownika podczas przeglądania strony Podobrace, a także interes nasz i osób trzecich w integracji spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach. 

 

6.1. Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analiz internetowych firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tak zwanych plików cookie, czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z tej strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Na tej stronie aktywowaliśmy anonimizację adresu IP. Powoduje ona, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwa członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje w celu analizy korzystania ze strony przez użytkownika, przygotowywania raportów o aktywności na stronie oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony oraz z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics i skrócony przed zapisaniem nie jest łączony z innymi danymi posiadanymi przez Google. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w niektórych przypadkach uniemożliwi to korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Użytkownik może również uniemożliwić Google rejestrowanie danych gromadzonych przez pliki cookies i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (w tym adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, za pomocą wtyczki do przeglądarki, którą można pobrać i zainstalować pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?pl-pl

 

6.2. Retargeting

Ta strona korzysta z technologii retargetingu, której operatorami są inni dostawcy. Retargeting może być stosowany na stronach internetowych naszych partnerów w celu ukierunkowania reklam na użytkowników, którzy byli wcześniej zainteresowani naszym sklepem i naszymi produktami. Badania pokazują, że integracja spersonalizowanej, opartej na zainteresowaniach reklamy jest dla użytkownika bardziej interesująca niż reklama nieposiadająca takiego osobistego związku. Integracja materiałów reklamowych odbywa się poprzez retargeting w oparciu o analizę wcześniejszego zachowania użytkownika na podstawie plików cookie. Oczywiście również w tym przypadku nie są zapisywane żadne dane osobowe i jak zwykle, korzystanie z technologii retargetingu odbywa się z należytym poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych. Jeśli użytkownik nie zgadza się na stosowanie tej formy reklamy, może wyłączyć pliki cookie i/lub usunąć istniejące pliki cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

 

6.3. Inne technologie internetowe

Za pomocą innych technologii internetowych ta strona internetowa zbiera i przechowuje w anonimowej postaci informacje o zachowaniu odwiedzającego podczas korzystania przez niego z tej strony internetowej. Dane te są przechowywane na komputerze użytkownika w anonimowej formie w postaci tak zwanych plików cookie i pozwalają nam analizować zachowania użytkownika na stronie. Są to na przykład informacje o tym, z jakiego miasta pochodzi odwiedzający, jakiego rodzaju przeglądarki i systemu operacyjnego używa oraz jakie strony odwiedził w Internecie. Zebrane dane nie mogą być w żadnym wypadku wykorzystywane do identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową. Służą one wyłącznie do ulepszania oferty. Dlatego wszystkie adresy IP są skracane i przetwarzane tylko w formie anonimowej. Inny sposób wykorzystywania lub przekazywanie danych osobom trzecim nie ma miejsca.

 

6.4 VE Interactive

Korzystamy z usług firmy Ve Interactive Benelux (Postjesweg 1, 1057DT Amsterdam, zwanej dalej „Ve”). Ve zbiera dane osobowe od użytkowników odwiedzających nasze strony internetowe. Wykorzystuje w tym celu pliki cookie i inne podobne technologie. Szczegółowe informacje o technologiach stosowanych przez Ve są dostępne w polityce plików cookie firmy. Lista celów, do których Ve zbiera dane osobowe, znajduje się w polityce prywatności firmy. Generalnie Ve wykorzystuje pliki cookie do zbierania danych osobowych użytkowników, w szczególności danych kontaktowych oraz danych dotyczących zachowań. Wykorzystuje te dane osobowe w celu wyciągania wniosków na temat osobistych preferencji użytkowników oraz personalizowania korzystania z Internetu, na przykład poprzez wyświetlanie spersonalizowanych ofert podczas wizyty użytkownika na stronie lub poprzez personalizację strony reklamodawcy pod kątem użytkownika oraz wyświetlanie spersonalizowanych reklam podczas odwiedzania stron reklamodawców lub stron osób trzecich. Ve i my jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za zbieranie danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności firmy Ve.

 

Użytkownicy końcowi mogą na różne sposoby uniemożliwić Ve przetwarzanie swoich danych osobowych. Dostępne opcje zapobiegania przetwarzaniu danych są opisane w polityce prywatności Ve. Jedną z nich jest użycie przycisku rezygnacji pod adresem: https://www.ve.com/nl/privacybeleid#opting-out.

 

7. Wtyczki społecznościowe

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika w związku z wtyczkami społecznościowymi jest wykonanie umowy lub zgoda użytkownika.

 

7.1. Facebook, Google+ i YouTube

Na tej stronie wykorzystywane są wtyczki społecznościowe Facebooka i Google (Google+ i YouTube). Są one związane z ofertą amerykańskich firm Facebook i Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”)). Podczas odwiedzin na stronie internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka użytkownika nawiązuje połączenie z Facebookiem lub Google i przesyłane są treści z tych stron internetowych. Wizyta użytkownika na tej stronie może być zatem śledzona przez Facebooka i Google, nawet jeśli użytkownik nie korzysta aktywnie z funkcji wtyczek społecznościowych. Jeśli użytkownik posiada konto na Facebooku lub w Google, może korzystać z wtyczki społecznościowej, aby udostępniać informacje znajomym. Podobrace nie ma wpływu na zawartość wtyczek i przekazywanie informacji.

Facebook i Google udostępniają na swoich stronach internetowych szczegółowe informacje o zakresie, sposobie, celu i dalszym przetwarzaniu danych użytkownika. Tutaj można również znaleźć dodatkowe informacje na temat praw użytkownika i możliwych ustawień w celu ochrony prywatności. 

Polityka prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy

Polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

7.2. Twitter

Na tej stronie zintegrowane są również funkcje serwisu Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter”). Przy korzystaniu z Twittera i funkcji „Retweet” strony odwiedzane w witrynie internetowej Podobrace są łączone z kontem użytkownika na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Dane są również przekazywane do Twittera. Przeglądarka internetowa użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera i przesyła dane do Twittera. 

Zwracamy uwagę, że nie znamy treści przekazywanych danych ani sposobu, w jaki Twitter je wykorzystuje. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce prywatności Twittera: https://twitter.com/privacy.

 

7.3. Instagram

Ta strona internetowa zawiera również wtyczki serwisu społecznościowego Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA („Instagram”). Wtyczkę Instagrama można rozpoznać po przycisku „Instagram” na naszej stronie internetowej. 

Klikając przycisk Instagram, gdy użytkownik jest zalogowany na swoje konto na Instagramie, użytkownik może utworzyć link do treści naszych stron na swoim profilu na Instagramie. Umożliwia to Instagramowi dodanie do konta użytkownika wizyty na naszych stronach. Zwracamy uwagę, że nie znamy treści przesyłanych danych ani sposobu, w jaki wykorzystuje je Instagram. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Instagrama: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

7.4. WhatsApp

Na tej stronie znajduje się również przycisk udostępniania przez WhatsApp. Za pomocą tego przycisku udostępniania można udostępniać treści z Podobrace za pośrednictwem aplikacji WhatsApp w telefonie komórkowym. Przycisk udostępniania WhatsApp jest hiperłączem. Jeśli na tej stronie pojawia się przycisk udostępniania, żadne dane osobowe nie są przekazywane operatorowi WhatsApp ani stronom trzecim. Gdy użytkownik użyje przycisku udostępniania przez WhatsApp, operator aplikacji WhatsApp widzi, jakie treści są udostępniane i że przycisk udostępniania jest używany na tej stronie internetowej. Więcej informacji na temat postępowania operatora aplikacji WhatsApp z danymi osobowymi można znaleźć w polityce prywatności operatora: https://www.whatsapp.com/legal/#Privacy.

 

8. Metody płatności

Aby zaoferować optymalny wybór metod płatności, współpracujemy z naszym partnerem MultiSafePay, Kraanspoor 39, 1033SC Amsterdam NL. Polityka prywatności MultiSafePay: https://www.multisafepay.com/nl_nl/privacybeleid/. Oprócz MultiSafePay korzystamy również z usług Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm. Przy wyborze na koncie płatności za pośrednictwem Klarna dane osobowe użytkownika (imię, nazwisko, adres, data urodzenia i adres e-mail) są przekazywane do firmy Klarna, która następnie dokonuje odpowiedniej oceny na podstawie sprawdzonych procedur matematycznych i statystycznych. Wykorzystanie danych do oceny ryzyka przy korzystaniu z metody płatności Klarna opisane w polityce prywatności Klarna służy również do oceny optymalnego wyboru metod płatności. Polityka prywatności Klarna: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/pl_pl/privacy.

Podobrace korzysta również z serwisu PayPal. Polityka prywatności PayPal: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=pl_PL. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika w związku z wybranymi przez niego metodami płatności jest wykonanie umowy.

 

9. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Dane osobowe nie są przetwarzane w jurysdykcjach poza obszarem obowiązywania dyrektywy 95/46/WE (europejska dyrektywa o ochronie danych) lub rozporządzenia 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jeśli nie dotyczy to usługodawców lub dostawców zewnętrznych wymienionych w niniejszej polityce prywatności, którzy znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku przed przekazaniem danych gwarantujemy, że odbiorca stosuje odpowiedni poziom ochrony danych (np. poprzez własne poświadczenie odbiorcy w zakresie Tarczy Prywatności UE-USA lub potwierdzenie tzw. wzorcowych postanowień umowy Unii Europejskiej z odbiorcą) lub że użytkownik udzielił wystarczającej zgody. 

 

10. Prawa użytkownika

Aby dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, należy przesłać zgłoszenie pocztą elektroniczną do naszego działu obsługi klienta na adres: support@podobrace.com lub pisemnie na adres Podobrace B.V., Marconistraat 9, 1131JW Volendam, Holandia. Użytkownik musi umożliwić nam jednoznaczną identyfikację jego osoby.

Prawo dostępu: użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych, które przetwarzamy na jego temat.

Prawo do sprostowania i usunięcia danych: użytkownik ma prawo do żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie, pod warunkiem zgodności z przepisami prawa. W przypadku nieścisłości niezwłocznie poprawimy zapisane dane po zgłoszeniu przez użytkownika. Dane osobowe są usuwane pod warunkiem spełnienia wymogów prawnych między innymi dlatego, że nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub były w inny sposób przetwarzane lub dlatego, że dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. Oprócz usunięcia niezbędne są nam tylko dane potrzebne do realizacji bieżących zleceń lub do wykonania naszych praw i roszczeń, a także dane, które są nam potrzebne do realizacji bieżących zadań lub do dochodzenia naszych praw i roszczeń, a także dane, które musimy przechowywać dłużej ze względu na ustawowe okresy przechowywania. Jeśli same dane nie zostaną usunięte z uwagi na obowiązkowy okres przechowywania, ich przetwarzanie jest przez nas ograniczane, nawet jeśli użytkownik nie zażąda tego od nas. 

Ograniczenie przetwarzania: pod warunkiem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa użytkownik może żądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych: ponadto użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas jego danych. Przestaniemy wówczas przetwarzać dane użytkownika, chyba że zgodnie z przepisami prawa będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania, które przeważają nad prawami użytkownika.

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: użytkownik może również sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w celach marketingowych („sprzeciw wobec marketingu”). Nie dotyczy to jednak danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia użytkownika. Po otrzymaniu sprzeciwu użytkownika zaprzestaniemy wykorzystywania, przetwarzania i przekazywania jego danych w innym celu niż realizacja jego zamówienia oraz zaprzestaniemy wysyłania użytkownikowi materiałów reklamowych.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes: użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy wówczas przetwarzać dane użytkownika, chyba że zgodnie z przepisami prawa będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania, które przeważają nad prawami użytkownika.

Wycofanie zgody: jeśli użytkownik udzielił nam zgody na przetwarzanie jego danych, może ją w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych użytkownika do momentu wycofania zgody.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Może skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania lub właściwym dla nas organem ochrony danych.

Nawigacja Strona główna Szukaj Koszyk