Polityka prywatności

1. Ogólnie


W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności informujemy, w jaki sposób Podobrace B.V., Marconistraat 9, 1131JW Volendam (zwana dalej "my" i/lub "nas" i/lub "Podobrace") przetwarza dane osobowe. Aby udostępnić określone funkcje, musimy przetwarzać pewne dane osobowe. Podczas zamawiania produktów przetwarzane są dane niezbędne do zakupu i wysyłki zamówienia, a w razie potrzeby dane te mogą zostać przekazane dostawcy. Dane adresowe i dane dotyczące zamówień są gromadzone i przetwarzane do naszych własnych celów marketingowych. W celach marketingowych stron trzecich dane są udostępniane wyłącznie w dozwolonym zakresie w ramach obowiązujących przepisów prawa.

2. Administrator przetwarzania


Administratorem danych jest: Podobrace B.V., Marconistraat 9, 1131JW Volendam, Telefon: 085-4898445, e-mail: support@podobrace.com

3. Cele przetwarzania i podstawy prawne
O celach gromadzenia danych osobowych i odpowiadających im podstawach prawnych można przeczytać w poniższych rozdziałach.

3.1. Dane dziennika


Przy każdym dostępie do stron naszej witryny dane użytkownika są przesyłane przez przeglądarkę internetową i przechowywane w plikach rejestracyjnych, tak zwanych plikach dziennika. Przechowywane pliki zawierają następujące dane: Data i godzina zapytania, nazwa żądanej strony, adres IP, adres URL odsyłacza (adres URL, z którego użytkownik wszedł na stronę internetową), przesłane dane, czas ładowania oraz informacje o produkcie i wersji przeglądarki, która została użyta. Te zestawy plików dziennika danych są analizowane w formie anonimowej w celu ulepszenia naszej oferty i uczynienia jej bardziej przyjazną dla użytkownika, szybszego wykrywania i rozwiązywania błędów oraz zarządzania pojemnością serwera (patrz sekcja Narzędzia analityczne i technologie internetowe). Ponadto dane z plików dziennika są wykorzystywane do rozpoznawania, obrony i ścigania ataków na naszą ofertę.

Podstawą prawną przetwarzania danych dziennika jest nasz uzasadniony interes w ulepszaniu naszej oferty i zarządzaniu możliwościami naszych serwerów, w bezproblemowym utrzymaniu naszej oferty oraz w przestrzeganiu naszych zobowiązań prawnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa IT.

3.2. Przetwarzanie danych w celu udostępnienia Podobrace


W zakresie, w jakim przetwarzamy dane w celu udostępnienia użytkownikowi różnych funkcji, podstawą prawną jest wykonanie umowy. Aby móc dostosowywać oferty specjalnie do zainteresowań użytkownika, przetwarzamy dane na podstawie prawnej "uzasadnionego interesu" (mamy uzasadniony interes w marketingu bezpośrednim skierowanym do naszych klientów, o ile pozostaje to w zakresie dyrektyw dotyczących ochrony danych osobowych i prawa konkurencji). Aby skontaktować się z użytkownikiem, przetwarzamy dane w oparciu o podstawę prawną "zgody" (jeśli użytkownik poprosił o newsletter) lub w oparciu o podstawę prawną "uzasadnionego interesu" (jeśli wysyłamy użytkownikowi rekomendacje dotyczące produktów pocztą elektroniczną, patrz rozdział 3.5.1).

3.3. Przetwarzanie danych podczas zakupów online


Ponadto użytkownik może zamówić pomoce (ruchowe) i inne produkty od Podobrace po obowiązkowym opłaceniu kosztów. W tym kontekście przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji umowy, w szczególności realizacji zamówienia, dostawy towarów, weryfikacji zdolności kredytowej, realizacji płatności i ewentualnych przypadków gwarancji. Ponadto w tych celach przetwarzamy głównie imię i nazwisko, datę urodzenia (w niektórych przypadkach), adres, na który zostanie wysłane zamówienie i faktura, adres e-mail i numer telefonu.

W celu realizacji umowy lub ugody dane osobowe użytkownika będą przekazywane stronom trzecim lub przekazywane w inny sposób tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy lub ugody lub gdy użytkownik uprzednio wyraził na to zgodę. W kontekście realizacji zamówienia, na przykład, dostawcy usług wdrożeni przez nas (firmy logistyczne i transportowe) uzyskują dane niezbędne do wykonania umowy.

Ponadto wykorzystujemy również informacje dostępne podczas realizacji umowy lub rozliczenia, jeśli udzielono na to zgody, aby móc składać oferty dostosowane do zainteresowań użytkownika.

W zakresie, w jakim przetwarzamy dane w celu wykonania umowy lub ugody, podstawą prawną jest wykonanie umowy. Aby móc składać oferty, które są specjalnie dostosowane do zainteresowań użytkownika, przetwarzamy dane na podstawie prawnej "uzasadnionego interesu" (mamy uzasadniony interes w marketingu bezpośrednim skierowanym do naszych klientów, o ile pozostaje to w zakresie dyrektyw w sprawie ochrony danych osobowych i prawa konkurencji).

3.4. Kontakt


W Podobrace masz możliwość skontaktowania się z nami na kilka sposobów. Za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, poczty tradycyjnej lub funkcji czatu na stronie internetowej. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami, wykorzystamy tylko te dane osobowe, które dobrowolnie nam przekaże w tym kontekście, w celu skontaktowania się z nim i przetworzenia jego żądania. Podstawą prawną przetwarzania jest wdrożenie lub wdrożenie środków przedumownych na wniosek danej osoby.

3.5. Marketing


3.5.1. Rekomendacje dotyczące produktów przesyłane pocztą elektroniczną


Jako klient naszego sklepu internetowego będziesz regularnie otrzymywać rekomendacje produktów pocztą elektroniczną. Użytkownik będzie otrzymywać te rekomendacje produktów niezależnie od tego, czy zapisał się do newslettera. W ten sposób wykorzystujemy adres e-mail podany w kontekście zakupu do marketingu własnych towarów i/lub usług, które są podobne do tych, które otrzymałeś od nas na podstawie złożonego już zamówienia.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z rekomendacji produktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres support@podobrace.com, ale także na końcu każdej wiadomości e-mail z rekomendacją produktu, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty wysyłki zgodnie z podstawowymi stawkami. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes w marketingu bezpośrednim w zakresie prawnie dozwolonym.

3.5.2. Newsletter


Reklama e-mailowa w przypadku subskrypcji newslettera. Jeśli użytkownik zapisze się do naszego newslettera, będziemy regularnie wysyłać mu nasz biuletyn e-mailowy na podstawie jego zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 (1) 1 lit. a) RODO, wykorzystując w tym celu wymagane lub ujawnione przez użytkownika dane. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu można wysłać wiadomość na podany poniżej adres kontaktowy lub skorzystać z linku rezygnacji znajdującego się w newsletterze. Po rezygnacji z subskrypcji usuniemy adres e-mail użytkownika, chyba że wyraził on wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie jego danych lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystywania jego danych osobowych w zakresie i w sposób dozwolony przez prawo, o czym informujemy w niniejszym powiadomieniu.

3.6. Inne cele


Przetwarzamy dane użytkownika w celu potwierdzenia, wykonania i obrony naszych praw. Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w utrzymaniu naszych praw.

4. Czas przechowywania


Zasadniczo przechowujemy dane użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do dostarczenia tej oferty online, lub tak długo, jak mamy uzasadniony interes w przechowywaniu ich przez dłuższy czas (możemy nadal mieć uzasadniony interes w wykorzystywaniu danych użytkownika do celów reklamowych, nawet po wypełnieniu umowy). Z wyjątkiem usuwania, uwzględniane są tylko dane, których potrzebujemy do realizacji niezrealizowanych zamówień lub do realizacji naszych praw i roszczeń, a także dane, które musimy przechowywać przez pewien czas ze względu na ustawowy okres przechowywania. Dopóki same dane nie zostaną usunięte ze względu na okres przechowywania, ich przetwarzanie jest przez nas ograniczone, nawet bez żądania użytkownika.

5. Pliki cookie


Używamy plików cookie na różnych stronach, aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji. Dotyczy to małych plików tekstowych, które są umieszczane na komputerze użytkownika. Większość używanych przez nas plików cookie jest usuwana z dysku twardego użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Dzięki temu możemy na przykład zaoferować użytkownikowi licznik koszyka, za pomocą którego można sprawdzić, ile produktów znajduje się obecnie w koszyku i jak wysoka jest aktualna wartość zakupu.

Inne pliki cookie pozostają na komputerze użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego komputera podczas kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej (tzw. trwałe lub sesyjne pliki cookie). Te pliki cookie służą w szczególności do tego, aby nasza oferta była przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Dzięki tym plikom możliwe jest prezentowanie na stronie internetowej informacji dostosowanych do zainteresowań użytkownika. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie jednego roku.

Nasze pliki cookie zawierają następujące informacje: Identyfikator sesji, pamięć podręczna koszyka, pamięć podręczna listy życzeń, pochodzenie użytkownika, płeć odwiedzanych kategorii, ostatnio odwiedzana strona w serwisie Podobrace. Podstawą prawną przetwarzania informacji o plikach cookie dla naszych użytkowników jest wykonanie umowy oraz nasz uzasadniony interes w uczynieniu Podobrace przyjaznym dla użytkownika i bezpiecznym.

Użytkownik może oczywiście ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby nie umieszczała naszych plików cookie na jego sprzęcie. Funkcja pomocy na liście menu większości przeglądarek internetowych wyjaśnia, w jaki sposób można uniemożliwić przeglądarce akceptowanie nowych plików cookie, w jaki sposób można powiadomić przeglądarkę o otrzymaniu nowego pliku cookie, a także w jaki sposób można usunąć wszystkie już uzyskane pliki cookie i zablokować wszystkie przyszłe pliki cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik nie będzie już mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

6. Narzędzia analityczne i technologie internetowe


Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika w połączeniu ze wspólnymi narzędziami analitycznymi i technologiami internetowymi jest nasz uzasadniony interes w analizie aktywności na stronie internetowej i zachowań użytkowników. Zachowanie użytkownika Podobrace podczas surfowania, a także nasz interes i interes stron trzecich w integracji spersonalizowanych, zorientowanych na zainteresowania reklam.

6.1. Google Analytics


Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania z tej witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy anonimizację IP. W ten sposób adres IP użytkownika jest uprzednio skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej witryny Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, przygotowywania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych form usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu, operatora witryny. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics i skrócony przed zapisaniem nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w niektórych przypadkach nie będzie mógł w pełni korzystać z funkcji tej witryny. Użytkownik może również zapobiec rejestrowaniu danych zebranych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) w Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli korzysta z wtyczki przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem w plikach do pobrania i instalacji: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl .

6.2. Retargeting


Ta strona internetowa wykorzystuje technologie retargetingu, które są obsługiwane przez innych dostawców. Retargeting może być wykorzystywany na stronach internetowych naszych partnerów w celu kierowania ukierunkowanych reklam do użytkowników, którzy wcześniej byli zainteresowani naszym sklepem i naszymi produktami. Badania pokazują, że integracja spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach jest bardziej interesująca dla użytkownika niż reklama, która nie wykazuje takiego osobistego związku. Integracja materiałów reklamowych odbywa się w ramach retargetingu w oparciu o analizę wcześniejszych zachowań użytkowników na podstawie plików cookie. Oczywiście również w tym przypadku nie są przechowywane żadne dane osobowe i tak jak zwykle, korzystanie z technologii retargetingu odbywa się z należytym przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony danych. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z tej formy reklamy, może dezaktywować pliki cookie i/lub usunąć istniejące pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

6.3. Więcej technologii internetowych


W ramach większej liczby technologii internetowych niniejsza witryna gromadzi i przechowuje informacje o zachowaniach odwiedzających witrynę w formie anonimowej. Dane te są przechowywane na komputerze użytkownika za pomocą tak zwanych plików cookie i pozwalają nam analizować zachowanie podczas surfowania w formie anonimowej. Na przykład, z jakiego miasta pochodzi odwiedzający witrynę, jakiego typu przeglądarki i systemu operacyjnego używa odwiedzający witrynę oraz jakie strony odwiedził w Internecie. W żadnym wypadku zebrane dane nie mogą być wykorzystane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę witrynę. Zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu ulepszenia oferty. Dlatego też wszystkie adresy IP są skracane, tak aby adresy IP były przetwarzane wyłącznie w formie anonimowej. Inne wykorzystanie lub przekazanie osobom trzecim nie ma miejsca.

6.4 VE Interactive


Korzystamy z usług Ve Interactive Benelux (Postjesweg 1, 1057DT Amsterdam, zwanej dalej "Ve"). Ve zbiera dane osobowe od użytkowników odwiedzających nasze strony internetowe. Ve wykorzystuje w tym celu pliki cookie i inne podobne technologie. Szczegółowe informacje na temat technologii wykorzystywanych przez Ve są dostępne w polityce Ve dotyczącej plików cookie. Lista celów, dla których Ve gromadzi dane osobowe, jest określona w polityce prywatności Ve. Ogólnie rzecz biorąc, Ve wykorzystuje pliki cookie do zbierania danych osobowych od użytkowników, w szczególności informacji kontaktowych i danych behawioralnych. Ve wykorzystuje te dane osobowe do wyciągania wniosków na temat osobistych preferencji użytkownika oraz do personalizowania doświadczeń użytkownika w Internecie, na przykład poprzez wyświetlanie spersonalizowanych ofert podczas wizyt użytkowników na stronie internetowej lub poprzez personalizowanie strony internetowej reklamodawcy dla użytkownika i wyświetlanie spersonalizowanych reklam podczas odwiedzania stron internetowych reklamodawców lub stron internetowych osób trzecich. Ve i my jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za gromadzenie danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO. 26 RODO. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Ve.

Użytkownicy końcowi mogą uniemożliwić Ve przetwarzanie ich danych osobowych na różne sposoby. Dostępne opcje zapobiegania przetwarzaniu danych są zawarte w polityce prywatności Ve, w tym użycie przycisku rezygnacji na stronie: https://www.ve.com/nl/privacybeleid#opting-out.

7. Wtyczki społecznościowe


Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika w związku z wtyczkami społecznościowymi jest wykonanie umowy lub ewentualna zgoda użytkownika.

7.1. Facebook, Google+ i YouTube


Na tej stronie internetowej używane są wtyczki społecznościowe Facebooka i Google (Google+ i YouTube). Dotyczy to oferty amerykańskich firm Facebook i Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (''Google'')). Jeśli odwiedzasz witrynę, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje połączenie z Facebookiem lub Google, a treści są przesyłane z tych witryn. Twoja wizyta na tej stronie może być zatem śledzona przez Facebook i Google, nawet jeśli nie korzystasz aktywnie z funkcji wtyczek społecznościowych. Jeśli użytkownik posiada konto w serwisie Facebook lub Google, może korzystać z wtyczki społecznościowej i w ten sposób udostępniać informacje swoim znajomym. Podobrace nie ma wpływu na zawartość wtyczek i przekazywanie informacji.

Facebook i Google udostępniają na swoich stronach internetowych szczegółowe informacje o wielkości, metodzie, celu i dalszym przetwarzaniu danych użytkownika. Znajdziesz tam również dalsze informacje o swoich prawach i opcjach ustawień w celu ochrony prywatności.

Polityka prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy

Polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

7.2. Twitter


Funkcje serwisu Twitter są również zintegrowane na tej stronie. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (''Twitter''). Korzystając z Twittera i funkcji "Re-Tweet", strony internetowe odwiedzane na Podobrace są połączone z kontem użytkownika na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Dane są również przekazywane do Twittera. Przeglądarka internetowa użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera i przesyła dane do Twittera.

Pragniemy podkreślić, że nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce prywatności Twittera: https://twitter.com/privacy

.

7.3. Instagram


Ta strona internetowa zawiera również wtyczki sieci społecznościowej Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA (''Instagram''). Wtyczkę Instagram można rozpoznać po "Przycisku Instagram" na naszej stronie internetowej.

Jeśli klikniesz przycisk Instagram, gdy jesteś zalogowany na swoje konto Instagram, możesz utworzyć link do treści naszych stron na swoim profilu Instagram. Dzięki temu Instagram może dodać wizytę na naszych stronach do konta użytkownika. Pragniemy podkreślić, że nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram. Więcej informacji można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności na Instagramie: http://instagram.com/about/legal/privacy/

.

7.4. WhatsApp


Na tej stronie internetowej znajduje się również przycisk udostępniania WhatsApp (WhatsApp-Share-Button). Za pomocą przycisku udostępniania można udostępniać treści Podobrace za pośrednictwem aplikacji WhatsApp na telefonie komórkowym. Przycisk udostępniania WhatsApp jest hiperłączem. Jeśli przycisk udostępniania pojawia się na tej stronie internetowej, żadne dane osobowe nie są przekazywane operatorowi WhatsApp ani stronom trzecim. Gdy tylko użytkownik użyje przycisku udostępniania WhatsApp, operator WhatsApp zauważy, które treści są udostępniane i że przycisk udostępniania jest używany na tej stronie. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez operatora WhatsApp można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności operatora: https://www.whatsapp.com/legal/#Privacy.

.

8. Metody płatności


Aby zaoferować optymalny wybór metod płatności, współpracujemy z naszymi partnerami MultiSafePay, Kraanspoor 39, 1033SC Amsterdam NL. Polityka prywatności MultiSafePay: https://www.multisafepay.com/nl_nl/privacybeleid/. Oprócz MultiSafePay korzystamy również z usług Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm. Wybierając metodę płatności na konto za pośrednictwem Klarna, dane osobowe użytkownika (imię, nazwisko, adres, data urodzenia i adres e-mail) są przekazywane do Klarna, który następnie dokonuje odpowiedniego oszacowania w oparciu o sprawdzone procedury matematyczne i statystyczne. Wykorzystanie danych do oceny ryzyka przy korzystaniu z metody płatności Klarna opisanej w oświadczeniu o ochronie prywatności Klarna służy również do oceny optymalnego wyboru metod płatności. Oświadczenie o ochronie prywatności Klarna: https://www.klarna.com/nl/privacy-statement/.

Podobrace korzysta również z PayPal. Polityka prywatności PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika w związku z wybranymi przez niego metodami płatności jest wykonanie umowy.

9. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym


Dane osobowe nie są przetwarzane w jurysdykcjach poza zakresem dyrektywy 95/46/EG (europejska dyrektywa o ochronie danych), odpowiednio rozporządzenia 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), o ile nie dotyczy to usługodawców lub dostawców zewnętrznych wymienionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, którzy znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku, przed przekazaniem danych, gwarantujemy, że istnieje odpowiedni poziom ochrony danych u odbiorcy (na przykład poprzez własną certyfikację odbiorcy dla Tarczy Prywatności UE-USA lub uzgodnienie z odbiorcą tak zwanych wzorcowych postanowień umownych Unii Europejskiej) lub wystarczająca zgoda naszego użytkownika.

10. Prawa użytkownika


Jeśli chcesz dochodzić swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, prześlij swoją prośbę w wiadomości e-mail do naszego działu obsługi klienta: support@podobrace.com lub na piśmie do Podobrace B.V., Marconistraat 9, 1131JW Volendam, NL. Prosimy o upewnienie się, że możliwa jest wyraźna identyfikacja Twojej osoby.

Prawo dostępu: Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych, które przetwarzamy na jego temat.

Prawo do sprostowania i usunięcia danych: Użytkownik ma możliwość sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie, pod warunkiem, że spełnione są przepisy prawa w tym zakresie. W przypadku nieścisłości niezwłocznie skorygujemy przechowywane dane po ich zgłoszeniu przez użytkownika. Dane osobowe są usuwane, gdy spełnione są przepisy prawne, między innymi dlatego, że dane do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone, nie są już potrzebne lub dane te zostały przetworzone niezgodnie z prawem. Z wyjątkiem usuwania, wymagane są tylko dane, których potrzebujemy do realizacji bieżących zadań lub do realizacji naszych praw i wymagań, a także dane, których potrzebujemy do realizacji bieżących zadań lub do realizacji naszych praw i wymagań, a także dane, które musimy przechowywać dłużej ze względu na ustawowe okresy przechowywania. O ile same dane nie zostaną usunięte ze względu na istniejący okres przechowywania, przetwarzanie jest przez nas ograniczone, nawet bez żądania użytkownika.

Ograniczenie przetwarzania: Jeśli obowiązujące przepisy prawa zostały spełnione, użytkownik może zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych: Ponadto użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania danych użytkownika, chyba że - zgodnie z przepisami prawa - będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania, które przeważają nad prawami użytkownika.

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Użytkownik może również sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w celach reklamowych (''sprzeciw wobec reklamy''). Nie dotyczy to jednak danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Po otrzymaniu sprzeciwu użytkownika nie będziemy już wykorzystywać, przetwarzać ani przekazywać przedmiotowych danych w żadnym innym celu niż realizacja zamówienia użytkownika i zaprzestaniemy wysyłania do niego materiałów reklamowych.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych w oparciu o podstawę prawną "uzasadniony interes": W związku z tym użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej uzasadnionego interesu. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania danych użytkownika, chyba że - zgodnie z przepisami prawa - będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania, które przeważają nad prawami użytkownika.

Wycofanie zgody: Jeśli użytkownik udzielił nam zgody na przetwarzanie jego danych, może ją cofnąć w dowolnym momencie ze zmieniającymi się konsekwencjami na przyszłość. Zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu odwołania jest niezależna od tego.

Prawo do złożenia skargi do organów nadzorczych: Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. Możesz skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub organem ochrony danych właściwym dla nas.